ทริป B

ออสเตรีย   สาธารณรัฐเช็ค  เยอรมัน

8 วัน  7 คืน

ที่พัก 3-4 ดาว

จำนวน (ท่าน) ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก อายุ 6-15 ปี ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี งบน้อย (ผู้ใหญ่)
2 ท่าน / ทริปฮันนีมูน 86.900  BHT - - 81.000 BHT
3 ท่าน / ทริปครอบครัว 69.900 BHT 65.900 BHT 57.900 BHT 64.500 BHT
4 ท่าน / ทริปครอบครัว 58.900 BHT 54.900 BHT 46.900 BHT 53.400 BHT
5 ท่าน 52.900 BHT 48.900 BHT 40.900 BHT 47.500 BHT
6 ท่าน 48.900 BHT 44.900 BHT 36.900 BHT 43.400 BHT
7 ท่าน 45.900 BHT 41.900 BHT 33.900 BHT 40.400 BHT
8 ท่าน *** 51.900 BHT 47.900 BHT 39.900 BHT 46.400 BHT
9-12 ท่าน *** 49.900 BHT 45.900 BHT 37.900 BHT 44.400 BHT
13-14 ท่าน *** 42.900 BHT 38.900 BHT 30.900 BHT 37.400 BHT

* ห้องนอนโรงแรมสำหรับ 2 ท่าน (+ เตียงเสริมสำหรับเด็ก 5-15 ปี). ถ้าต้องการพักแยกห้อง 1 คน ต่อ 1 ห้อง, จ่ายเพิ่ม 10.000 บาท/ท่าน
** โปรโมชั่น งบน้อยนอนโรงแรมโฮทเทล (โรงแรมราคาถูก) สงวนสิทธ์สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น
*** ราคานี่สำหรับรถโค้ช 2 คัน และคนขับ 2 คน

รวมบริการดังนี้

 • ประกันการเดินทาง การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย,การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางจากกรุงเทพจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงกรุงเทพ เป็นเวลา 10 วันเท่านั้นหากท่านเดินทางเกิน ท่านจำเป็นต้องซื้อประกันการเดินทางเอง)
 • ค่าห้องพักในโรงแรมมาตราฐานยุโรป 3 - 4 ดาว เป็นเวลา 7 คืน พร้อมอาหารเช้า 7 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าคนขับรถและค่าบริการนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์
 • บริการน้ำดื่มทุกวันตลอดทริป
 • ฟรี WIFI Hot Spot 1 GB ( ในรถ ขณะเดินทางท่องเที่ยวกับ ทัวร์ลีดเดอร์)
 • บริการเอกสารยื่นวีซ่า อาทิเช่น กรอกรายละเอียดวีซ่า,เอกสารจองที่พัก เอกสารแสดงเส้นทางการเดินทางและประกันการเดินทาง
 • ค่ารถโค๊ช Volkswagen Multivan 2007 ส่วนตัว

Trip Wolkswagen Wolkswagen


วันที่ 1

เช้า : เริ่มต้นทริปกันที่เวียนนา ประเทศออสเตรียดัวยการพาท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนด์พระราชวังฤดูร้อนที่หรูหรา งดงาม บนพื้นที่กว้างใหญ่ของราชวงศ์โฮฟบวร์ก ผู้ดำริในการสร้างให้หรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศส แต่พระราชวังเดิมได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกับอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มีห้องมากถึงกว่า 1,400 ห้อง เข้าชมความโออ่าของท้องพระโรง ตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบร๊อกโคโค่ (Rococo)

เที่ยง : รับประทานอาหารตาทอัธยาศัย ในย่านใจกลางเมืองคาร์ทเนอร์

บ่าย : เดินช้อปปิ้งตามร้านค้าที่เรียงรายในย่านคาร์ทเนอร์สตีท และชมวิหารสเตฟานมี่เป็นหนึ่งในสัญญาลักษณ์ของเวียนนา
ศูนย์ประวัติศาสตร์ของกรุงเวียนนา, โอเปร่าเฮ้าส์,พิพิธภัณฑ์พระราชวังเบลเวนเดีย.
เย็น : เดินเที่ยวและรับประทานอาหารเย็นที่ตลาด นาชมารค์ (Naschmarkt) ตลาดนัดพี้นเมืองที่คึกคักไปด้วยผู้คน ซื้อของที่ระลึก ส่งท่านกลับโรงแรม

การเดินทาง : รถส่วนตัว, รถราง, รถไฟใต้ดิน ,เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรม 4 ดาว ในเวียนนา ประเทศออสเตรีย

Vienna


วันที่ 2

เช้า : จากเวียนนาเดินทางสู่เมืองฮอลล์สตาทท์ ( Hallstatt ) (เดินทาง 2.50 ชม.) เมืองมรดกโลกเล็กๆ ริมทะเลสาบและ เหมืองเกลือโบราณที่มีอายุมากกว่า 7,000 ปี พาท่านไปยังจุดชมวิวที่โด่งดัง สัมผัสได้ก็คือความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์ ชมทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมืองที่ถูกโอบล้มไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน เดินเล่นและถ่ายรูปอัธยาศัย หลังจากนั้น เยี่ยมชมโบน์เฮาส์ (Bone House)ที่เก็บหัวกะโหลกที่มีมากกว่า 1,200 กะโหลก โดยกะโหลกจะมีชื่อของเจ้าของสลักบอกอย่างเป็นระเบียบ ส่วนใหญ่เป็นของคนที่เสียชีวิตในศตวรรษที่ 18 – 19.

เที่ยง : พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ที่เมืองฮอลล์สตาทท์ ( Hallstatt )

บ่าย : เดินทางไปซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย (เดินทาง 1.10 ชม) ซึ้งโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ดินแดนแถบนี้เป็นแหล่งค้าเกลือเก่าแก่มาแต่โบราณ บ้านเมืองสร้างด้วยศิลปะแบบบาร็อค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 เยี่ยมชมเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) และ สวนดอกไม้หนึ่งในเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music

เย็น : รับประทานอาหารเย็น เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  และส่งท่านเข้าที่พัก

การเดินทาง : รถตู้ส่วนตัว ,เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  , ประเทศออสเตรีย

Hallstatt Salzburg


วันที่ 3

เช้า : เดินทางออกจากเมือง ซาลส์บวร์ก (Salzburg)   ไปสู่เมือง มิวนิค (Munich) เที่ยวชมความงามกลางเมืองมิวนิค เริ่มจากจตุรัส Marienplatz จตุรัสที่ซึ่งตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ล้อมรอบด้วยอนุเสาวรีย์ และอาคารสำคัญเก่าแก่ ศาลากลางใหม่สไตล์นีโอโกธิคจากศตวรรษที่ 19 และศาลาว่าการเมืองเก่าจากศตรรษที่15 พร้อมนาฬิกา Glockenspiel ซึ่งจะมีตุ้กตาออกมาเต้นรำบำบอกเวลา จากนั้นเดินทางกันต่อไปที่ตลาดวิคทัวเลียน ตลาดกลางแจ้งเพื่อเลือกซื้อของฝากและลิ้มลองอาหารพื้นเมือง และไส้กรอกขึ้นชื่อ

เที่ยง : ลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อของเมืองมิวนิค เบียร์และไส้กรอกรสเยี่ยมในแบบสไตล์ท่องถิ่น

บ่าย : เที่ยวชมโบสถ์ เฟราเอ่นเคียร์ชเช่อ โบถส์พระแม่มารีสไตล์ โกธิค สร้างด้วยอิฐสีแดงสูงกว่า 99 เมตรเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค จากนั้นเดินทางกันต่อไปยังเมืองฟุสเซน ( Fussen ) (เวลาเดินทาง 1.40 นาที)

เย็น: ชมปราสาทโฮโฮส สัญลักษณ์ของเมืองฟุสเซ่น ( Fussen )  รอบล้อมด้วยบ้านเรือนสีหวาน ในเมืองฟุสเซ่นเมืองเล็กแสนน่ารัก และโรแมนติก เที่ยวชมร้านค้าและรับประทานอาหารเย็นแบบฉบับพื้นเมือง.

การเดินทาง : รถส่วนตัว, รถไฟใต้ดิน ,เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว เมืองฟุสเซ่น (Fussen)  , ประเทศเยอรมัน

Munich Fussen


วันที่ 4

เช้า : ช่วงเช้าเดินทางไปชมปราสาทนอยชไวน์สไตน์ ( Neuschwanstein castle  ). ปราสาทที่โด่งดังระดับโลกเนื่องด้วยรูปลักษณ์ที่โรแมนติก ดั่งเทพนิยาย ที่จะทำให้ตกหลุมรัก และปราสาทแห่งนี้ยังเป็นปราสาทที่มีผู้เยี่ยมชมต่อปีมากที่สุดในโลก เข้าชมด้านในที่ตกแต่งในแบบยุคกลาง ประกอบไปด้วยห้องใช้ส่อยต่างๆมากมาย สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคศตวรรษที่ 19.

เที่ยง : รับประทานอาหารตามอัธยาศัยที่ปราสาทนอยชไวน์สไตน์

บ่าย :  เดินชมสะพาน Marienbrücke สะพานเล็กๆที่ติดกับป่าข้างปราสาท ซึ่งเป็นถือเป็นจุดขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในการถ่ายรูปปราสาทนอยชไวน์สไตน์  หลังจากนั้นเราจะเดินทางต่อไปยัง เมืองรอธ์ทเทนบวร์ก Rothenburg (เดินทาง 2.50 ชม.)

เย็น :  ถึงเมืองรอธ์ทเทนบวร์ก Rothenburg  เมืองเล็กๆ เที่ยวชมวิวยามเย็น  อิสระเลือกซื้อที่ของระลึกตามย่านร้านค้าพื้นเมือง และเลือกรับปะทานอาหารเย็นตามอัศยาศัย. ส่งท่านยังที่พัก

การเดินทาง : รถส่วนตัว และ เดินเที่ยวชม (เนื่องจากปราสาทห้ามไม่ให้รถเข้า)

ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว เมืองรอธ์ทเทนบวร์ก Rothenburg  , ประเทศเยอรมัน

Neuschwanstein


วันที่ 5

เช้า : เดินเล่นชมเมืองยามเช้า  เมืองสไตล์ตามแบบฉบับเยอรมัน หรือที่รู้จักกันในชื่อ เมืองในยุคกลางของโรเธนเบิร์ก ซึ่งมีถนนที่คดเคี้ยวขนาดเล็กจำนวนมากล้อมรอบด้วยบ้านเรือนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบถส์เซนต์ จาค็อบ ( St. Jacob's Church ) หลังจากนั้นเดินทางต่อไปสู่ เมืองเดรสเด้น ( Dresden )  (เดินทาง 4  ชม.)

เที่ยง : พักรับประทานอาหารร้านอาหารระหว่างทาง

บ่ายและช่วงเย็น: บ่ายแก่ๆ ถึงเมืองเดรสเด้น( Dresden)  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคแซกโซนี และไฮไลท์หลักที่เราเยียมชมคือ              - ซวิงเก้อร์ ( Zwinger ) – สถาปัตยากรรมเก่าที่ตั้งอยู่กลางกรุง ล้อมรอบด้วยซุ้มประตูและทางเชื่อมลอยฟ้าพร้อมต้นไม้และน้ำพุประดับประดาอย่างร่มรื่น
- Cathedral of the Holy Trinity - วิหารโรมันคาทอลิก
- Dresden Frauenkirche - โบสถ์ Frauenkirche สัญญาลักษณ์ของเมืองเดรสเด้น สร้างเมื่อปี ค.ศ 1726-43
- โรงโอเปร่าแห่งเดรสเด้น – อาคารที่ตกแต่งด้วยรูปปั้นเทพบุตร เทพธิดาปรานีต และบนยอดประดับด้วยเทพธิดาแห่งเสียงพิณ เป็นโรงโอเปล่าที่สวยงามหรูหร่าดั่งต้องมนต์ พักรับประทานอาหาร และส่งท่านกลับที่พัก

การเดินทาง: รถส่วนตัว และ เดินเที่ยวชม

ที่พัก: โรงแรม 4 ดาว เมืองเดรสเด้น (Dresden), ประเทศเยอรมัน

Rothenburg Dresden


วันที่ 6

เช้า : เดินทางสู่กรุงปราก (เดินทาง 1.40 ชม.)  เมื่อถึงปรากพาท่านเยี่ยมชมปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทใหญ่โตตั้งอยู่บนเนินเขา ขนาบด้วยแม่น้ำวัลตาวา ถือเป็นหนึ่งในสัญญาลักษณ์ของกรุงปราก สร้างในศตวรรษที่ 9 ประกอบด้วย พระราชวัง โบสถ์ สวนหย่อมต่างๆรวมไว้ด้วยกัน เคยเป็นที่อาศัยของราชวงศ์  ในปัจจุบัน เป็นที่อาศัยของประธานาธิบดี

 • ต่อมาเยี่ยมชมโบสถ์มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) โบสถ์คู่บ้านคู่เมือง ตั้งอยู่กลางลานพระราชวัง สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดดเด่นหอคอยคู่ปลายแหลมสไตล์โกธิก
 • โบสถ์ถัดมาคือ โบสถ์ เซนต์เวนเซสลาส (St. Wenceslas Chapel) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารเซนต์วิตัส ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและอัญมณีทีค่ากว่า 1,345 ชิ้น และเป็นที่เก็บพระศพกษัตริย์ในอดีต
 • พระราชวังเก่า (Old Royal Palace) เป็น อาคารที่ต่อเนื่องมาจากโบสถ์เซนต์วิตัสสร้างขึ้นเมื่อช่วงศตวรรษที่ 9 เพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์ โดยภายตกแต่งด้วยมีเพดานเป็นลายดอกไม้และกระจกบานสูง ศิลปะยุคโกธิกที่แสนงดงาม
 • โบสถ์เซนต์จอร์จและคอนแวนต์ (St. George’s Basilica and Convent) สร้างในคศ. 920 เป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์เชค ตัวโบสถ์ด้านนอกเป็นศิลปะสไตล์บารอก แต่ภายในกลับตกแต่งด้วยสไตล์โรมาเนสก์ที่ให้บรรยากาศเรียบง่าย
 • ถนนสายทองคำ หรือโกลเดนเลน (Golden Lane) ถนนสายเล็กๆ ที่ตั้งตามชื่อย่านที่ช่างทำทองเคยอาศัยในวริเวณนี้ โดยสองข้างทางบนถนนเต็มไปด้วยร้านขายของเล็กๆ สีสันสดใส เคยเป็นชุมชมแออัดที่อยู่อาศัยของพวกคนจน และเต็มไปด้วยอาชญากรรม ปัจจุบันเป็นร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

กลางวัน : พักรับประทานอาหาร

บ่าย : เดินชมสะพานชาร์ล เป็นสะพานอันสวยงามดั่งมนต์ขลัง ด้วยอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ตกแต่งด้วยรูปปั้น นักบุญ 30 องค์หนึ่งในนั้นคือ รูปปั้นของท่านนักบุญ จอห์น เนปมุก ซึ่งนิยมขอพรตามความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ

จัตุรัสศูนย์กลางที่สำคัญของกรุงปราก ที่เคยเป็นตลาดค้าขายตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 ล้อมรอบด้วยตึกที่สวยงาม และ นาฬิกาดาราศาสตร์ (The Astronomical Clock) ด้วยความพิเศษของกลไกนาฬิกานี้สร้างขึ้นเมื่อ 600 ปีก่อนโดยเมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา หน้าต่างเล็กๆเปิดออก และจะมีรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้งสิบสองคนออกมา

เที่ยวชมศาลาเมืองเก่า  ช้อปปิ้งถนนปาริสก้า

เย็น : รับประทานอาหารตามอัธยาศัย  ส่งท่านที่โรงแรม

การเดินทาง : รถราง , รถไฟใต้ดิน , เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรมในกรุงปราก  4 ดาว , สาธารณรัฐเช็ก

Prague Prague


วันที่ 7

เช้า : จากกรุงปราก เดินทางสู่เมืองเช็คกี้คูลอฟ  (เดินทาง 2.30 ชม. ) เข้าชมปราสาทคุมลอฟ ปราสาทที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี และใหญ่เป็นอันดับสองรองจากปราสาทปราก เช็คกี้คูลอฟ เป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้ทั้งหมด จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1992 เที่ยวชมวิวมุมสูงของแม่น้ำวัลตาวา ที่ตัดผ่าน ปราสาทและเมืองเก่า เยี่ยมชมตลาดนัดโบราณ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

เที่ยง : พักรับประทานอาหารอัธยาศัย  ริมฝั่งแม่น้ำ

บ่าย : เดินเล่นในเมืองเก่าเที่ยวชมโบสถ์  เดินเล่นถ่านรูป ในเมือง ที่ให้อารมณ์แบบชนบทที่อิงแอบใกล้ชิดธรรมชาติ อาคารบ้านเรือนในเชสกี้ ครุมลอฟนิยมสร้างหลังคาเป็นสีแดงอมน้ำตาลเป็นเอกลักษณ์ทั้งเมือง  บ้านเรือนทั้งหลายมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี เป็นอาคารแบบเรอเนซองส์และบาโรค เนื่องจากไม่ถูกทำลายจากสงครามโลกทั้งสองครั้ง สวยงามดั่งในเทพนิยาย

เย็น : รับประทานอาหารอัธยาศัย  ส่งทานกลับโรงแรม

การเดินทาง : รถตู้ส่วนตัว ,เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว เช็คกี้คูลอฟ ,สาธารณรัฐเช็ก

Cesky Krumlov


วันที่ 8

เช้า : เดินทางออกจากเช็คกี้คูลอฟ  มุ่งหน้าไปเวียนนา โดยระหว่างทางจะหยุดที่ห้าง DESIGNER OUTLET PARNDORF เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารอัธยาศัยที่ห้าง DESIGNER OUTLET PARNDORF. จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ ไปยังเวียนนาใช้เวลา 1 ช.ม

บ่าย : ส่งท่านที่สนามบิน เวียนนา

Vienna