ทริป C

เยอรมัน – ออสเตรีย ฮังการี

8 วัน  7 คืน

ที่พัก 3-4 ดาว

จำนวน (ท่าน) ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก อายุ 6-15 ปี ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี งบน้อย (ผู้ใหญ่)
2 ท่าน / ทริปฮันนีมูน 87.900 BHT - - 82.900 BHT
3 ท่าน / ทริปครอบครัว 70.900 BHT 66.900 BHT 49.700 BHT 65.500 BHT
4 ท่าน / ทริปครอบครัว 59.900 BHT 55.900 BHT 47.900 BHT 54.500 BHT
5 ท่าน 53.900 BHT 49.900 BHT 41.900 BHT 48.600 BHT
6 ท่าน 49.900 BHT 45.900 BHT 37.900 BHT 44.500 BHT
7 ท่าน 46.900 BHT 42.900 BHT 34.900 BHT 41.500 BHT
8 ท่าน *** 52.900 BHT 48.900 BHT 40.900 BHT 47.400 BHT
9-12 ท่าน *** 50.900 BHT 46.900 BHT 38.900 BHT 45.400 BHT
13-14 ท่าน *** 43.900 BHT 39.900 BHT 31.900 BHT 38.500 BHT

* ห้องนอนโรงแรมสำหรับ 2 ท่าน (+ เตียงเสริมสำหรับเด็ก 5-15 ปี). ถ้าต้องการพักแยกห้อง 1 คน ต่อ 1 ห้อง, จ่ายเพิ่ม 10.000 บาท/ท่าน
** โปรโมชั่น งบน้อยนอนโรงแรมโฮทเทล (โรงแรมราคาถูก) สงวนสิทธ์สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น
*** ราคานี่สำหรับรถโค้ช 2 คัน และคนขับ 2 คน

รวมบริการดังนี้

  • ประกันการเดินทาง การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย,การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางจากกรุงเทพจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงกรุงเทพ เป็นเวลา 10 วันเท่านั้นหากท่านเดินทางเกิน ท่านจำเป็นต้องซื้อประกันการเดินทางเอง)
  • ค่าห้องพักในโรงแรมมาตราฐานยุโรป 3 - 4 ดาว เป็นเวลา 7 คืน พร้อมอาหารเช้า 7 มื้อ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
  • ค่าคนขับรถและค่าบริการนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์
  • บริการน้ำดื่มทุกวันตลอดทริป
  • ฟรี WIFI Hot Spot 1 GB ( ในรถ ขณะเดินทางท่องเที่ยวกับ ทัวร์ลีดเดอร์)
  • อาหารเที่ยงบุฟเฟ่บนเรือในบูดาเปสถ์
  • ตั๋ว ใช้บริการสระน้ำแร่ ของโรงแรมที่ปูดาเปสต์ ( 1 ใบ/ท่าน)
  • บริการเอกสารยื่นวีซ่า อาทิเช่น กรอกรายละเอียดวีซ่า,เอกสารจองที่พัก เอกสารแสดงเส้นทางการเดินทางและประกันการเดินทาง
  • ค่ารถโค๊ช Volkswagen Multivan 2007 ส่วนตัว

Trip Wolkswagen Wolkswagen


วันที่ 1

เที่ยง : รับท่านที่สนามบิน FRANKFURT นั่งรถชมเมืองโดยรอบ หลังจากนั้นพาท่านมุ่งหน้าสู่เมืองรอธ์ทเทนบวร์ก Rothenburg (เดินทาง 2 ชม.)

ช่วงบ่าย และช่วงเย็น : ถึงเมืองรอธ์ทเทนบวร์ก Rothenburg  เมืองเล็กๆ เที่ยวชมวิวยามเย็น  อิสระเลือกซื้อที่ของระลึกตามย่านร้านค้าพื้นเมือง รับปะทานอาหารเย็นท้องถิ่น และส่งท่านที่พัก ผักผ่อนหลังไฟลท์บินยาว

การเดินทาง :  รถส่วนตัว และ เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว เมืองรอธ์ทเทนบวร์ก Rothenburg  , ประเทศเยอรมัน

Frankfurt


วันที่ 2

เช้า : เดินเล่นชมเมืองยามเช้า  เมืองสไตล์ตามแบบฉบับเยอรมัน หรือที่รู้จักกันในชื่อ เมืองในยุคกลางของโรเธนเบิร์ก ซึ่งมีถนนที่คดเคี้ยวขนาดเล็กจำนวนมากล้อมรอบด้วยบ้านเรือนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบถส์เซนต์ จาค็อบ ( St. Jacob's Church )

เที่ยง : รับประทานอาหารท่องถิ่นสไตล์เยอรมัน  และเบียร์ที่มีชื่อเสียง

ช่วงบ่าย และช่วงเย็น : เดินทางสู่ เมืองฟุสเซน Fussen, (เดินทาง 2.50 ชม.)  ชมปราสาทโฮโฮส สัญลักษณ์ของเมืองฟุสเซ่น ( Fussen )  รอบล้อมด้วยบ้านเรือนสีหวาน ในเมืองฟุสเซ่นเมืองเล็กแสนน่ารัก และโรแมนติก เที่ยวชมร้านค้าและรับประทานอาหารเย็นแบบฉบับพื้นเมือง

การเดินทาง : รถส่วนตัว และ เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว เมืองฟุสเซ่น (Fussen)  , ประเทศเยอรมัน

Rothenburg Fussen


วันที่ 3

เช้า : ช่วงเช้าเดินทางไปชมปราสาทนอยชไวน์สไตน์ ( Neuschwanstein castle  ). ปราสาทที่โด่งดังระดับโลกเนื่องด้วยรูปลักษณ์ที่โรแมนติก ดั่งเทพนิยาย ที่จะทำให้ตกหลุมรัก และปราสาทแห่งนี้ยังเป็นปราสาทที่มีผู้เยี่ยมชมต่อปีมากที่สุดในโลก เข้าชมด้านในที่ตกแต่งในแบบยุคกลาง ประกอบไปด้วยห้องใช้ส่อยต่างๆมากมาย สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคศตวรรษที่ 19.

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ที่ปราสาทนอยชไวน์สไตน์

บ่าย : เดินชมสะพาน Marienbrücke สะพานเล็กๆที่ติดกับป่าข้างปราสาท ซึ่งเป็นถือเป็นจุดขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในการถ่ายรูปปราสาทนอยชไวน์สไตน์  หลังจากนั้นออกเดินทางไปสู่ เมืองมิวนิค Munich (การเดินทาง 2 ชม). เที่ยวชมความงามกลางเมืองมิวนิค เริ่มจากจตุรัส Marienplatz จตุรัสที่ซึ่งตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ล้อมรอบด้วยอนุเสาวรีย์ และอาคารสำคัญเก่าแก่ ศาลากลางใหม่สไตล์นีโอโกธิคจากศตวรรษที่ 19 และศาลาว่าการเมืองเก่าจากศตรรษที่15 พร้อมนาฬิกา Glockenspiel ซึ่งจะมีตุ้กตาออกมาเต้นรำบำบอกเวลา

เย็น :  เที่ยวชมโบสถ์ เฟราเอ่นเคียร์ชเช่อ โบถส์พระแม่มารีสไตล์ โกธิค สร้างด้วยอิฐสีแดงสูงกว่า 99 เมตรเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค และ เดินทางกันต่อไปที่ตลาดวิคทัวเลียน ตลาดกลางแจ้งเพื่อเลือกซื้อของฝาก และรับประทานอาหารเย็นลิ้มลองอาหารพื้นเมือง และไส้กรอกขึ้นชื่อ

การเดินทาง : รถส่วนตัว, รถไฟใต้ดิน ,เดินเที่ยวชม.

ที่พัก : โรงแรม  4 ดาว เมืองมิวนิค (Munich)  , ประเทศเยอรมัน

Neuschwanstein


วันที่ 4

เช้า : จากมิวนิคเดินทางสู่เมือง ซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย (เดินทาง 1.40 ชม) ซึ้งโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ดินแดนแถบนี้เป็นแหล่งค้าเกลือเก่าแก่มาแต่โบราณ บ้านเมืองสร้างด้วยศิลปะแบบบาร็อค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 เยี่ยมชมเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) และ สวนดอกไม้หนึ่งในเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The  Sound  of  Music

เที่ยง : พักรับประทานอาหารกลางวัน  ที่เมือง ซาลส์บวร์ก (Salzburg)

บ่าย : เดินทางจากซาลส์บวร์ก สู่ฮอลล์สตาทท์ ( Hallstatt ) (เดินทาง 1.10 ชม.) เมืองมรดกโลกเล็กๆ ริมทะเลสาบและ เหมืองเกลือโบราณที่มีอายุมากกว่า 7,000 ปี พาท่านไปยังจุดชมวิวที่โด่งดัง สัมผัสได้ก็คือความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์ ชมทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมืองที่ถูกโอบล้มไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน เดินเล่นและถ่ายรูปอัธยาศัย หลังจากนั้น เยี่ยมชมโบน์เฮาส์ (Bone House)ที่เก็บหัวกะโหลกที่มีมากกว่า 1,200 กะโหลก โดยกะโหลกจะมีชื่อของเจ้าของสลักบอกอย่างเป็นระเบียบ ส่วนใหญ่เป็นของคนที่เสียชีวิตในศตวรรษที่ 18 – 19.

เย็น : รับประทานอาหารเย็น และส่งท่านเข้าที่พัก

การเดินทาง : รถตู้ส่วนตัว ,เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว เมืองฮอลล์สตาทท์, ประเทศออสเตรีย

Hallstatt Salzburg


วันที่ 5

เช้า : จากฮอลล์สตาทท์เดินทางสู่เวียนนา ประเทศออสเตรีย (เดินทาง 2.50ชม)  พาท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนด์พระราชวังฤดูร้อนที่หรูหรา งดงาม บนพื้นที่กว้างใหญ่ของราชวงศ์โฮฟบวร์ก ผู้ดำริในการสร้างให้หรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศส แต่พระราชวังเดิมได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกับอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มีห้องมากถึงกว่า 1,400 ห้อง เข้าชมความโออ่าของท้องพระโรง ตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบร๊อกโคโค่ (Rococo)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ในย่านใจกลางเมืองคาร์ทเนอร์

บ่าย : เดินช้อปปิ้งตามร้านค้าที่เรียงรายในย่านคาร์ทเนอร์สตีท และชมวิหารสเตฟานมี่เป็นหนึ่งในสัญญาลักษณ์ของเวียนนา
ศูนย์ประวัติศาสตร์ของกรุงเวียนนา, โอเปร่าเฮ้าส์,พิพิธภัณฑ์พระราชวังเบลเวนเดีย.
เย็น : เดินเที่ยวและรับประทานอาหารที่ตลาด นาชมารค์ (Naschmarkt) ตลาดนัดพี้นเมืองที่คึกคักไปด้วยผู้คน ซื้อของที่ระลึก ส่งท่านกลับโรงแรม

การเดินทาง : รถส่วนตัว, รถราง, รถไปใต้ดิน ,เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรม 4 ดาว ในเวียนนา ประเทศออสเตรีย

Vinna


วันที่ 6

เช้า : เดินทางออกจากเวียนนา  มุ่งหน้าไปปูดาเปสต์ โดยระหว่างทางจะหยุดที่ห้าง DESIGNER OUTLET PARNDORF เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  (เวียนนาไปยัง outlet ใช้เวลา 1 ชม.)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้าง DESIGNER OUTLET PARNDORF

บ่าย : ออกเดินทางต่อไปสู่ เมืองปูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (เดินทาง 2 ชม)

เย็น : ชมวิวสวยงามยามเย็นของเมืองปูดาเปสต์. และรับประทานอาหารเย็นในย่านเมืองเก่าที่มีถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารบรรยากาศดี ส่งท่านที่พัก
การเดินทาง : รถตู้ส่วนตัว ,เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรม 4 ดาว เมืองปูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

Budapest


วันที่ 7

เช้า : เริ่มทริปวันนี้กันจากทางด้านขวาของแม่น้ำดานูบ เยี่ยมชมอาคารรัฐสภาริมน้ำ อาคารรัฐสภาถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 และ 20 และเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในฮังการี จากนั้นนำท่านไปเดินชมผ่านสะพานโซ่ Lanchid ซึ่งเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในบูดาเปสต์ เพื่อไปขึ้นเคเบิลคาร์ไปยังปราสาท ดูการผลัดเปลี่ยนเวรของยามปราสาทซึ้งเป็นแบบพิธีและพร้อมด้วยกับดนตรีแบบดั้งเดิม ถัดไปเป็นลานอนุสาวรีย์สำคัญ และป้อมปราการประมงซึ่งจากจุดนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่โด่งดังที่สุดที่ท่านสามารถมองเห็นมุมมองที่สวยงามของอาคารรัฐสภาและแม่น้ำดานูบ และเมืองบูดาเปสได้ทั้งหมด

เที่ยง : ล่องเรือพร้อม รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่บนเรือ

บ่าย : เยี่ยมชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น เดินลัดเลาะไปในถนนที่มีตึกคลาสสิคสวยงาม พร้อมด้วยอนุสาวรีย์สถาปัตยกรรมจำนวนมาก หยุดช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บนถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในบูดาเปสต์ เลือกซื้อของที่ระลึก ต่อด้วยเดินเที่ยวชมวีรบุรุษสแควร์

เย็น : หลังจากเดินมาทั้งวันเราจะไปผ่อนคลายที่สาปาชื่อเสียงโด่งดังอย่าง Széchenyi Spa รับประทานอาหารเย็น ก่อนส่งท่านที่โรงแรม

การเดินทาง : รถส่วนตัว, รถราง, รถไปใต้ดิน ,เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรม 4 ดาว ในปูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (พร้อมตั๋ว ใช้บริการสระน้ำแร่ ของโรงแรม 1 ใบ(ใช้ได้1ครั้ง)/ท่าน)

Budapest Budapest


วันที่ 8

เช้า : เที่ยวชมถ่ำที่มีชื่อเสียงของเมืองปูดาเปสต์ ถ่ำนี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตัวถ่ำมีหลายทางเดินกว้างขวาง และมีความหลากหลายของรูปแบบที่งดงามพร้อมประดับด้วยตะกอนแร่ ตะกอน pisolo และคริสตัลยิปซั่ม โดยเส้นทางเดินนี้จะประกอบไปด้วย ป่าประมาณ 250 เมตร( บนทางเท้าคอนกรีตที่สะดวกสบาย) และบันได ถ่ำแห่งนี้จึงถือเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่มีคุณค่ามากที่ที่หนึ่งของบูดาเปสต์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันแบบฉบับฮังการี ในย่านดาวน์ทาวน์.

บ่าย : ส่งท่านที่สนามบิน ปูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

Budapest