การจอง

ทัวร์ยุโรปขั้นตอนการจอง

1) เลือกทริปที่ต้องการโดยคลิกที่เมนูรูปแบบทริป หรือหน้าไอคอนทริปในหน้าหลัก แจ้งทริปที่ต้องการและวันที่เดินทาง

2) หลังจากได้รับการติดต่อจากฝ่ายขายแล้ว ผุ้เดินทางต้องจ่ายค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาทสำหรับค่ามัดจำนี้ถือเป็นการยืนยันการจองค่ะ

รายละเอียดการโอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็น ทรัลพลาซา เชียงราย
ชื่อบัชชี อัจฉรา ใสสอาด
หมายเลขบัญชี 511-705348-7
อีเมล์แจ้งได้ที่ booking@thaitraveleu.com

3) หลังชำระมัดจำแล้วทางเราจะลงชื่อในตารางทริป พร้อมกับแจ้งขอรับรายละเอียดของผู้เดินทางทุกท่าน เพื่อนำมาจัดทำเอกสารประกอบวีซ่า โดยจะทำการจองคิวขอวีซ่า และส่งเอกสารทั้งหมดให้ผู้โดยสารทางอีเมล์ จากนั้นผู้โดยสารสามารถปริ้นเอกสารและนำไปยื่นที่สถานทูตตามวันนัดได้เลยค่ะ

4) ทางฝ่ายขายจะทำการแจ้งสรุปค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้เดินทาง โดยจะแจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง และขอให้ผู้เดินทางโอนเงินค่ามัดจำส่วนที่เหลือค่ะ