ทริป A

สาธารณรัฐเช็ค ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย

8 วัน 7 คืน

ที่พัก 3-4 ดาว


(ราคาพิเศษ สำหรับเดือน มกราคม · กุมภาพันธ์ · มีนาคม · มิถุนายน · กรกฎาคม เท่านั้น!)

จำนวน (ท่าน) ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี งบน้อย (ผู้ใหญ่)
2 84.900 - -
3 63.900 53.900 -
4 51.900 41.900 48.900
5 44.900 34.900 41.900
6 39.900 29.900 36.900
7 36.900 23.900 32.900
8 * 41.900 31.900 37.900
9-12 * 38.900 28.900 34.900
13-14 * 31.900 21.900 27.900

(ราคานี้ สำหรับเดือน เมษายน · พฤษภาคม · สิงหาคม · กันยายน · ตุลาคม · พฤศจิกายน · ธันวาคม)

จำนวน เบสิค ทัวร์ ประหยัด
ทัวร์
Luxury
ทัวร์
Freedom
ทัวร์
ผู้ใหญ่ เด็ก 6 -15 ปี
2 89.900 - - 109.900 77.900
3 70.900 60.900 - 87.900 52.900
4 60.900 50.900 53.900 75.900 39.900
5 54.900 44.900 45.900 64.900 33.900
6 48.900 38.900 40.900 59.900 27.900
7 43.900 33.900 37.900 - 23.900
8 * 47.900 37.900 41.900 - 27.900
9-12 * 44.900 34.900 37.900 - 25.900
13-14 * 39.900 29.900 30.900 - 18.900

* ราคานี่สำหรับรถโค้ช 2 คัน และคนขับ 2 คน
** โปรโมชั่น งบน้อย คือทริปท่องเที่ยวทุกอย่างเหมือนทัวร์ปกจิ เพียงแต่นอนโรงแรมโฮทเทล (โรงแรมราคาถูก) สงวนสิทธ์สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น
* Luxury ทัวร์ คือทริปท่องเที่ยวอย่างท้อปคลาส เลือกโปแกรมแต่ละวันได้ด้วยตัวคุณเอง ตื่นกี่โมง จบทริปกี่โมง เลือกยี้ห้อรถ ยืดหยุ่นตามทุกๆความต้องการของคุณ กับโรงแรม5 ดาว มาตราฐานยุโรป ให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นไปอย่างที่คุณต้องการ!
** Freedom ทัวร์ คือบริการรถพร้อมคนขับ มาพร้อมกับแผนการท่องเที่ยวในแต่ละวันที่เราเตรียมไว้ให้ ทุกรายละเอียดจุดจอดรถรับส่งในทุกแลนด์มาร์ค ที่เราได้วางแพลนไว้ให้คุณอย่างเสร็จสรรพ
หมายเหตุ:
- ห้องพักจะจัดให้เป็นห้องสำหรับ 2 ท่าน (+ เตียงเสริมสำหรับเด็ก 5-15 ปี). ในกรณีถ้าต้องการพักแยกห้อง 1 คน ต่อ 1 ห้อง, จ่ายเพิ่ม 15.000 บาท/ท่าน
- ในกรณีที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี กรุณาสอบถามราคาจากทีมงานคะ

รวมบริการดังนี้

 • ค่าห้องพักในโรงแรมมาตราฐานยุโรป เฉลี่ย 4 ดาว เป็นเวลา 7 คืน พร้อมอาหารเช้า 7 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าคนขับรถและค่าบริการนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์
 • บริการน้ำดื่มทุกวันตลอดทริป
 • บริการเอกสารยื่นวีซ่า ( จดหมายยื่นยันการจองที่พัก, เอกสารแสดงเส้นทางการเดินทาง)
 • ค่ารถโค๊ช Hyundai H-1 Tour 2016 ส่วนตัว

Trip Hyundai H1 Hyundai H1


วันที่ 1

เช้า : เยี่ยมชมปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทใหญ่โตตั้งอยู่บนเนินเขา ขนาบด้วยแม่น้ำวัลตาวา ถือเป็นหนึ่งในสัญญาลักษณ์ของกรุงปราก สร้างในศตวรรษที่ 9 ประกอบด้วย พระราชวัง โบสถ์ สวนหย่อมต่างๆรวมไว้ด้วยกัน เคยเป็นที่อาศัยของราชวงศ์ ในปัจจุบัน เป็นที่อาศัยของประธานาธิบดี

 • ต่อมาเยี่ยมชมโบสถ์มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) โบสถ์คู่บ้านคู่เมือง ตั้งอยู่กลางลานพระราชวัง สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดดเด่นหอคอยคู่ปลายแหลมสไตล์โกธิก
 • โบสถ์ถัดมาคือ โบสถ์ เซนต์เวนเซสลาส (St. Wenceslas Chapel) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารเซนต์วิตัส ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและอัญมณีทีค่ากว่า 1,345 ชิ้น และเป็นที่เก็บพระศพกษัตริย์ในอดีต
 • พระราชวังเก่า (Old Royal Palace) เป็น อาคารที่ต่อเนื่องมาจากโบสถ์เซนต์วิตัสสร้างขึ้นเมื่อช่วงศตวรรษที่ 9 เพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์ โดยภายตกแต่งด้วยมีเพดานเป็นลายดอกไม้และกระจกบานสูง ศิลปะยุคโกธิกที่แสนงดงาม
 • โบสถ์เซนต์จอร์จและคอนแวนต์ (St. George’s Basilica and Convent) สร้างในคศ. 920 เป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์เชค ตัวโบสถ์ด้านนอกเป็นศิลปะสไตล์บารอก แต่ภายในกลับตกแต่งด้วยสไตล์โรมาเนสก์ที่ให้บรรยากาศเรียบง่าย
 • ถนนสายทองคำ หรือโกลเดนเลน (Golden Lane) ถนนสายเล็กๆ ที่ตั้งตามชื่อย่านที่ช่างทำทองเคยอาศัยในวริเวณนี้ โดยสองข้างทางบนถนนเต็มไปด้วยร้านขายของเล็กๆ สีสันสดใส เคยเป็นชุมชมแออัดที่อยู่อาศัยของพวกคนจน และเต็มไปด้วยอาชญากรรม ปัจจุบันเป็นร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

กลางวัน : พักรับประทานอาหาร

บ่าย :  เดินชมสะพานชาร์ล เป็นสะพานอันสวยงามดั่งมนต์ขลัง ด้วยอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ตกแต่งด้วยรูปปั้น นักบุญ 30 องค์หนึ่งในนั้นคือ รูปปั้นของท่านนักบุญ จอห์น เนปมุก ซึ่งนิยมขอพรตามความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ

จัตุรัสศูนย์กลางที่สำคัญของกรุงปราก ที่เคยเป็นตลาดค้าขายตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 ล้อมรอบด้วยตึกที่สวยงาม และ นาฬิกาดาราศาสตร์ (The Astronomical Clock) ด้วยความพิเศษของกลไกนาฬิกานี้สร้างขึ้นเมื่อ 600 ปีก่อนโดยเมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา หน้าต่างเล็กๆเปิดออก และจะมีรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้งสิบสองคนออกมา

เที่ยวชมศาลาเมืองเก่า ช้อปปิ้งถนนปาริสก้า

เย็น : รับประทานอาหารตามอัธยาศัย ส่งท่านที่โรงแรม

การเดินทาง : รถราง , รถไฟใต้ดิน , เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรมในกรุงปราก 4 ดาว , สาธารณรัฐเช็ก

Prague Prague


วันที่ 2

เช้า : จากกรุงปราก เดินทางสู่เมืองเช็คกี้คูลอฟ (เดินทาง 2.30 ชม. ) เข้าชมปราสาทคุมลอฟ ปราสาทที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี และใหญ่เป็นอันดับสองรองจากปราสาทปราก เช็คกี้คูลอฟ เป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้ทั้งหมด จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1992 เที่ยวชมวิวมุมสูงของแม่น้ำวัลตาวา ที่ตัดผ่าน ปราสาทและเมืองเก่า เยี่ยมชมตลาดนัดโบราณ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

เที่ยง : พักรับประทานอาหารอัธยาศัย ริมฝั่งแม่น้ำ

บ่าย : เดินเล่นในเมืองเก่าเที่ยวชมโบสถ์ เดินเล่นถ่านรูป ในเมือง ที่ให้อารมณ์แบบชนบทที่อิงแอบใกล้ชิดธรรมชาติ อาคารบ้านเรือนในเชสกี้ ครุมลอฟนิยมสร้างหลังคาเป็นสีแดงอมน้ำตาลเป็นเอกลักษณ์ทั้งเมือง บ้านเรือนทั้งหลายมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี เป็นอาคารแบบเรอเนซองส์และบาโรค เนื่องจากไม่ถูกทำลายจากสงครามโลกทั้งสองครั้ง สวยงามดั่งในเทพนิยาย

เย็น : รับประทานอาหารอิสระ ส่งท่านกลับโรงแรม

การเดินทาง : รถตู้ส่วนตัว ,เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว เช็คกี้คูลอฟ ,สาธารณรัฐเช็ก

Cesky Krumlov


วันที่ 3

เช้า : จากเช็คกี้คูลอฟเดินทางสู่เมือง ซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย (เดินทาง2.40ชม) ซึ้งโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ดินแดนแถบนี้เป็นแหล่งค้าเกลือเก่าแก่มาแต่โบราณ บ้านเมืองสร้างด้วยศิลปะแบบบาร็อค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 เยี่ยมชมเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) และ สวนดอกไม้หนึ่งในเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music

 

เที่ยง : พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

บ่าย : เดินทางจากซาลส์บวร์ก สู่ฮอลล์สตาทท์ ( Hallstatt ) (เดินทาง 1.10 ชม.) เมืองมรดกโลกเล็กๆ ริมทะเลสาบและ เหมืองเกลือโบราณที่มีอายุมากกว่า 7,000 ปี พาท่านไปยังจุดชมวิวที่โด่งดัง สัมผัสได้ก็คือความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์ ชมทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมืองที่ถูกโอบล้มไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน เดินเล่นและถ่ายรูปอัธยาศัย หลังจากนั้น เยี่ยมชมโบน์เฮาส์ (Bone House)ที่เก็บหัวกะโหลกที่มีมากกว่า 1,200 กะโหลก โดยกะโหลกจะมีชื่อของเจ้าของสลักบอกอย่างเป็นระเบียบ ส่วนใหญ่เป็นของคนที่เสียชีวิตในศตวรรษที่ 18 – 19.

เย็น : รับประทานอาหารเย็นส่งท่านเข้าที่พัก

การเดินทาง : รถตู้ส่วนตัว ,เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว เมืองฮอลล์สตาทท์, ประเทศออสเตรีย

Hallstatt Salzburg


วันที่ 4

เช้า : จากฮอลล์สตาทท์เดินทางสู่เวียนนา ประเทศออสเตรีย (เดินทาง2.50ชม) พาท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนด์พระราชวังฤดูร้อนที่หรูหรา งดงาม บนพื้นที่กว้างใหญ่ของราชวงศ์โฮฟบวร์ก ผู้ดำริในการสร้างให้หรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศส แต่พระราชวังเดิมได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกับอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มีห้องมากถึงกว่า 1,400 ห้อง เข้าชมความโออ่าของท้องพระโรง ตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบร๊อกโคโค่ (Rococo)

เที่ยง : รับประทานอาหารตาทอัธยาศัย ในย่านใจกลางเมืองคาร์ทเนอร์

บ่าย : เดินช้อปปิ้งตามร้านค้าที่เรียงรายในย่านคาร์ทเนอร์สตีท และชมวิหารสเตฟานมี่เป็นหนึ่งในสัญญาลักษณ์ของเวียนนา ศูนย์ประวัติศาสตร์ของกรุงเวียนนา, โอเปร่าเฮ้าส์,พิพิธภัณฑ์พระราชวังเบลเวนเดีย.

เย็น : เดินเที่ยวและรับประทานอาหารที่ตลาด นาชมารค์ (Naschmarkt) ตลาดนัดพี้นเมืองที่คึกคักไปด้วยผู้คน ซื้อของที่ระลึก ส่งท่านกลับโรงแรม

การเดินทาง : รถส่วนตัว, รถราง, รถไปใต้ดิน ,เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรม 4 ดาว ในเวียนนา ประเทศออสเตรีย

Vienna


วันที่ 5

เช้า : เดินทางจากเวียนนา สู่บูดาเปสต์ (เดินทาง2.20ชม) เริ่มทริปจากทางด้านขวาของแม่น้ำดานูบ เยี่ยมชมอาคารรัฐสภาริมน้ำ อาคารรัฐสภาถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 และ 20 และเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในฮังการี จากนั้นนำท่านไปเดินชมผ่านสะพานโซ่ Lanchid ซึ่งเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในบูดาเปสต์ เพื่อไปขึ้นเคเบิลคาร์ไปยังปราสาท ดูการผลัดเปลี่ยนเวรของยามปราสาทซึ้งเป็นแบบพิธีและพร้อมด้วยกับดนตรีแบบดั้งเดิม ถัดไปเป็นลานอนุสาวรีย์สำคัญ และป้อมปราการประมงซึ่งจากจุดนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่โด่งดังที่สุดที่ท่านสามารถมองเห็นมุมมองที่สวยงามของอาคารรัฐสภาและแม่น้ำดานูบ และเมืองบูดาเปสได้ทั้งหมด

เที่ยง : ล่องเรือพร้อม พักรับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่บนเรือ

บ่าย : เยี่ยมชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น เดินลัดเลาะไปในถนนที่มีตึกคลาสสิคสวยงาม พร้อมด้วยอนุสาวรีย์สถาปัตยกรรมจำนวนมาก หยุดช้อปปิ้งอิสระ บนถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในบูดาเปสต์ เลือกซื้อของที่ระลึก ต่อด้วยเดินเที่ยวชมวีรบุรุษสแควร์

เย็น : หลังจากเดินมาทั้งวันเราจะไปผ่อนคลายที่สาปาชื่อเสียงโด่งดังอย่าง Széchenyi Spa รับประทานอาหารเย็น ส่งท่านที่โรงแรม

การเดินทาง : รถส่วนตัว, รถราง, รถไปใต้ดิน ,เดินเที่ยวชม

ที่พัก : โรงแรม 4 ดาว ในปูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

Budapest Budapest


วันที่ 6

เช้า : จากบูดาเปสต์ เดินทางสู่ บราติสลาวา ประเทศ สโลวาเกีย (เดินทาง 1.5 ชม.) แวะห้างเอ้าเลตระหว่างทาง ช้อปปิ้ง 2 ชั่วโมง เดินทางต่อ (1 ชม) เมื่อถึงจุดแรกเยี่ยมชมปราสาทบราติสลาวาซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของเมืองบราติสลาวา หลังจากนั้นเราจะพาท่านเดินชมสวน เพื่อไปยังจัตุรัสเมืองเก่าหลักที่มีรูปปั้น

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง สัมผัสรสชาติอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก

บ่าย : หลังอาหาร เราจะนำทางไปยังเมืองประวัติศาสตร์ เลดนิสเซ่ (Lednice) (เดินทาง 2 ชม.)ปราสาทเก่าแก่ที่สวยงามและมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเชค มีสวนสไตล์อังกฤษภายในได้รับการออกแบบ ให้มีความโรแมนติกและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก

เย็น : รับประทานอาหาร และส่งท่านที่โรงแรม

การเดินทาง : รถส่วนตัว

ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว เมืองเลดนิสเซ่, ,สาธารณรัฐเช็ก

Bratislava Lednice


วันที่ 7

เช้า : หลังอาหารเช้า เราจะนำท่านจากเลดนิสเซ่ ไปเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ ของ คุทนาโฮรา (Kutna Hora) (เดินทาง 2 ชม )ซึ่งเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นเมืองเงินซึ่งเปิดการขุดเจาะถึง 250 ปี ในอดีตคุทนาโฮรา เป็นเมืองสำคัญอันดับ 2 รองมาจากกรุงปราก ปัจจุบันเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่กลับมีโบสถ์สไตร์โกธิคให้เยี่ยมชมหลายแห่ง เริ่มที่ชมโบถส์เซนบาร์บาร่า, ชมโรงกษาปณ์ที่ผลิตเหรียญที่ใช้ในสมัยโบราณ
เที่ยง : พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

บ่าย : เยี่ยมชมโบสถ์เซนต์เจมส์มีภาพจิตกรรมผนังโดดเด่นเล่าถึงเรื่องราวของนักบวช และโบสถ์คริสติ เป็นอาคารสไตร์โกธิคที่ยังสร้างไม่เสด ใช้ในการเก็บโครงกระคูก เดินชมเมืองโดยรอบ ที่สวยงามและสัมผัสกับคุทนาโฮราในช่วงเย็นที่สวยงามน่าอัศจรรย์

เย็น : รัปประทานอาหารเย็น ส่งท่านที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

การเดินทาง : รถส่วนตัว

ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว เมืองคุทนาโฮรา, ,สาธารณรัฐเช็ก

Kutna Hora Kutna Hora


วันที่ 8

เช้า : เดินทางจากคุทนาโฮรา กลับสู่ปราก (เดินทาง 1 ชม.) เยี่ยมชมป้อมปราการ วิชาฮาลัด (Vyšehrad) เป็นสถานที่เหมาะการการพักผ่อน หลีกหนีจากผู้คน สุสานที่ยังหลงเหลือจากศิลปะยุค โบฮีเมีย คงไว้ซึ่งโบสถ์สไตร์โกธิคอลังการและกำแพงเก่าที่มองเห็นวิวทั้งแม่น้ำ โดยสุสานแห่งนี้ สุสานจุร่างผู้มีชื่อเสียงและบุคคลสำคัญของเช็คไว้กว่า 600 ร่างพร้อมด้วยศิลปะในยุคนั้นๆ รูปปั้นจากญาติผู้เสียชีวิตซึ่งแสดงถึงความโศกเศร้าได้ดั่งมนต์ขลัง

เที่ยง : พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

บ่าย : ช้อปปิ้งของที่ระลึกที่ตลาดเก่าแก่ของกรุงปราก และช้อปปิ้งเซนเตอร์ จากนั้นส่งทานที่สนามบิน

Vysehrad